触摸屏控制卡 ,C-21001-V9

触摸屏控制卡 ,C-21001-V9

 • 型号: C-21001-V9
 • 产品摘要: 触摸屏控制卡 ,C-21001-V9, ILI2302M
 • 触摸屏控制卡 ,C-15006-V2, ILI2302M_RX50*TX40

   

  触摸屏控制卡 ,C-21001-V9(图1)

   

  触摸屏控制卡 ,C-21001-V9(图2)